,,IA-MĂ DE MÂNĂ, SĂ FIM BUNI ÎMPREUNĂ!’’

MOTTO ,,Toleranţa este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet mare. Toleranţa stă în fruntea tuturor celorlalte virtuţi.’’ ( V. Hugo)

Întocmit,
Psiholog școlar, Mihaela Aicoboae

,, IA-MĂ DE MÂNĂ, SĂ FIM BUNI ÎMPREUNĂ!’’
Argument

Toleranța este o atitudine activă generată de recunoațterea drepturilor universale ale persoanei
umane si libertăților fundamentale ale altora. În nici într-un caz, toleranța nu poate fi invocată
pentru a justifica violarea acestor valori fundamentale.Ea semnifică acceptarea faptului
că ființele umane, care se caracterizează natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situația
lor, felul de exprimare, comportamente si prin valorile lor, au dreptul de a trăi în pace si de a fi
cele care sunt. Ea semnifică, deasemenea, că nimeni nu trebuie să-și impună propriile opinii
altuia.

Vârsta şcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii,
incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea
personalităţii, de atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare.

Prin proiectul “Ia-mă de mână, să fim buni împreună” se doreşte dezvoltarea unor relaţii de
colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor care pot să realizeze acest lucru
dezvoltându-se, în acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul
pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o
lume mai bună şi se poate da o şansă în plus la educaţie.

Scopul proiectului

Optimizarea și valorificarea la copiii a resurselor psihice, emoționale și comportamentale
necesare pentru a face față provocărilor cu care se confruntă zi de zi, în mediul familial, școlar și
în cercul de prieteni.

Obiectivele proiectului
– Optimizarea stimei de sine prin valorizarea copiilor;
– Conștientizarea emoțiilor, nevoilor si reacțiilor prin lucrul asupra blocajelor emoționale
ale copiilor;
– Creșterea empatiei, toleranței și a abilităților de comunicare autentică si spontană, prin
implicare în jocuri de rol;
– Dezvoltarea asertivității și a capacității de relaționare adaptată prin exersarea unor
deprinderi de ascultare;
Grupul țintă al proiectului este format din:
– 20 de elevi din clasele a VII și aVIII a
– Psiholog: Mihaela Aicoboae – coordonator al atelierelor de dezvoltare personal
– Bibliotecar : Candrea Loredana
Atelier- ”Comunică și relaționează eficient”

Obiective: facilitarea interacțiunii interpersonale exersarea capacitîții de exprimare, relatare a
unor fapte în prezența celorlalți, eliminarea tensiunilor obținerea unor informații mai complete
despre ceilalți, realizarea unei atmosfere deschise, securizante, propice comunicării eficiente.
Desfațurarea activității: Copiii sunt împărțiții în perechi față în față. Unul din fiecare pereche
devine A si celălat devine B. Pentru cinci minute, A este reporter si pune întrebări lui B
încercând să afle cât mai multe informații despre acesta. Scopul este să îți pună cât mai multe
întrebări cu intenția de a se cunoaște mai bine. Copiii își vor lua notițe cu ajutorul desenelor,
completând în felul acesta o hartă personală a celui cu care stau de vorba.

In final, fiecare prezintă grupului persoana cu care a stat de vorbă. Sunt încurajate întrebările
clarificatoare sau cele care cer informații în plus despre persoana descrisă.
„Ziua gestului frumos”: expoziţie de lucrări plastice, activităţi de consiliere a elevilor pe tema
promovării toleranţei, cooperării, prieteniei.
Elevii au experimentat modalităţi pozitive de relaţionare şi comunicare, oferind mesaje de
apreciere colegilor şi profesorilor.

Rezultate așteptate: Această activitate a avut ca finalitate ,promovarea unei concepţii
sănătoase privind respectul, cooperarea, înţelegerea, respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi,
respectarea unor decizii, prin adoptarea de către elevii şcolii a unor comportamente pozitive care
să le permită reintegrarea în societate mult mai uşor. Iar scopul acestei activitati a fost
de dezvoltarea capacităţii copiilor de a se tolera indiferent de religie, etnie, poziţie sociala şi
materială prin activităţi care stimulează creativitatea, originalitatea, socializarea şi competiţia

Informatii de contact
Pentru informatii suplimentare secretariatul scolii va sta la dispozitie, de LUNI pana VINERI intre orele 8:00 - 16:00
  • Str. Unirii nr. 58 Vatra Dornei
  • 0230 371 534
  • scgen2vd@yahoo.com