"Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor."
(Albert Einstein)

Educația, un stâlp al societății!

EXCELENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ

Profesori dăruiți

Program de dimineață

Bibliotecă vastă

Laboratoare bine dotate

Pregătire continuă

Management dedicat

Activități sportive

Acțiuni ecologice

Învățare, voie bună și cunoaștere

Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei

IMPLICARE ȘI DETERMINARE
ÎNFIINȚATĂ ÎN 1966

De la înființare și până în prezent, școala s-a bucurat de o dezvoltare continuă, atât pe linia îmbogățirii bazei materiale, cât și în ceea ce privește corpul profesoral și calitatea actului pedagogic.

ZECI DE GENERAȚII DE ELEVI

Școala și-a clădit încet, dar sigur un binemeritat prestigiu, fiind apreciată pe plan județean și național cu ocazia inspecțiilor școlare de îndrumare și control.

REZULTATE DEOSEBITE

Datorită rezultatelor obținute pe parcursul anilor la olimpiade, concursuri școlare, admitere în licee elevii noștri sunt exemple remarcabile pentru bobocii din primul an de școală.