Despre noi

DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei este situată pe str. Unirii Nr.58.
Clădirea este dotată cu geamuri termopan şi este racordată la centrala pe deşeuri de lemn a oraşului, asigurând astfel confortul termic necesar bunei desfăşurări a activităţilor şcolare şi pe timp de iarnă.
Personalul didactic al şcolii este calificat în proporţie de 100%, elevii şcolii noastre s-au remarcat în fiecare an la concursurile şi olimpiadele şcolare judeţene şi naţionale.
Baza materială a şcolii s-a îmbunătățit în fiecare an, în şcoală funcţionează un cabinet de informatică dotat corespunzător şi racordat la internet ; biblioteca este dotată corespunzător cu cărţi, colecţii de reviste şi publicaţii ; sălile de clasă sunt spaţioase, luminoase, călduroase, dotate cu mobilier adecvat vârstei.

 

ISTORICUL ȘCOLII           

Povestea Școlii Gimnaziale Nr. 2 Vatra Dornei începe la 15 septembrie 1966, când un nou local al școlii își deschidea larg porțile pentru elevii dornici de învățătură. 8 săli de clasă primitoare, spațioase, două laboratoare ( fizică-chimie și biologie) și o bibliotecă au primit pe cei 500 de elevi înscriși.

Încă din 1954, o mică școală elementară și-a deschis porțile pentru 31 de învățăcei din această zonă. Fiind în apropierea coloniei Dorna Foresta, instituția de învățământ a primit denumirea de Școala Dorna Foresta și, încă de la început, și-a construit un renume pe plan local. Dăruirea cadrelor didactice a contribuit la creșterea în timp a populației școlare, astfel că, la 1 martie 1957, a fost schimbat localul școlii cu unul mult mai spațios, situat pe strada Unirii. Aici, timp de nouă ani, învățătorul Popa A. Nicolae, aflat în funcția de director, a condus cu pricepere și dăruire întreaga activitate a acestei unități de învățământ. După doar nouă ani, la 31 august 1966,  localul își încheie misiunea, devenind grădiniță pentru copii, destinația sa fiind aceeași și în prezent.

Cu timpul, localul de școală inaugurat în anul 1966, a devenit neîncăpător, fiind înscriși la această școală peste o mie de elevi dornici de învățătură. După anul1980 a fost necesară funcționarea unor clase în diverse spații improprii actului educațional de calitate. Astfel, în vechea poștă au funcționat trei clase de elevi și biblioteca școlii, alte două clase și-au desfășurat activitatea la Grădinița Foresta, apoi la Creșa de copii de pe strada Coșbuc. Alte două clase au funcționat în blocul de garsoniere CFR de pe strada Unirii.

Spre bucuria tuturor celor implicați în actul educativ din zona Unirii, în 1987 a început construcția noii aripi a școlii, la inițiativa conducerii școlii, reprezentată de doamna director, prof. Țăranu Georgeta și a primăriei, prin persoana domnului primar Cornețchi. Lucrările s-au finalizat la 15 septembrie 1989, când noul corp de clădire a fost dat în folosință. Acesta cuprindea șase săli de clasă, iar cu sprijinul mai multor unități economice, a fost înființat un atelier  modern pentru tâmplărie.

Începând cu 1 septembrie 2003, Școala cu clasele I-IV Nr. 3 de pe strada Chiliei a făcut parte integrantă din Școala Nr.2, prin urmare, unitatea noastră de învățământ și-a mărit efectivul de elevi, dar și cel de cadre didactice. După doar 11 ani, localul destinat educației mai sus amintit a fost desființat din cauza scăderii numărului de elevi.

Cu mare bucurie, la 15 septembrie 2016 s-au sărbătorit 50 de ani de existență a localului actual al Școlii Gimnaziale Nr. 2 Vatra Dornei. De-a lungul timpului, numele unității noastre de învățământ a fost pe buzele tuturor, câștigându-și un bun renume, ce  s-a datorat cadrelor didactice dăruite meseriei, elevilor realizați în viață, ce au îmbrățișat numeroase domenii de activitate, dar și bazei materiale bune a școlii. La ceas aniversar au fost prezenți foști și actuali dascăli, reprezentanți ai comunității locale, ai bisericii, ai inspectoratului școlar și, nu în ultimul rând, șefi de promoție ai celor 50 de ani școlari.

În anul 2018, Primăria municipiului Vatra Dornei, prin persoana domnului primar Ilie Boncheș, a depus un proiect POR, Axa 10, intitulat „Extindere și modernizare Școala Nr. 2 Vatra Dornei”. Acest proiect s-a realizat la solicitarea doamnei director, prof. Dimitriu Claudia-Anca, a colectivului didactic, dar și a părinților, de a avea învățământ într-un singur schimb.

Lucrările au fost finalizate în august 2021. Școala a fost extinsă pe verticală cu un nivel, modernizată complet și dotată cu mobilier nou și tehnică de ultimă generație. Ne mândrim cu noul local de școală, ce conține 18 săli de clasă spațioase, 3 laboratoare moderne, sală de sport, o bibliotecă primitoare și ofertantă, arhivă, cabinet medical, dar și cabinet psihopedagogic, birouri și spații de depozitare.

Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei, de la  înființare și până în prezent, s-a bucurat și se bucură în continuare de un binemeritat prestigiu, a cunoscut o dezvoltare continuă, atât pe linia îmbogățirii bazei materiale, cât și în ceea ce privește corpul profesoral dedicat, calitatea actului pedagogic, activități școlare și extrașcolare diverse, venite în întâmpinarea elevilor.

Eforturile comune ale cadrelor didactice și elevilor, materializate prin obținerea de rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională și admitere, la concursurile și olimpiadele școlare, atât pe plan județean, cât și național, au condus la recunoașterea și aprecierea valorii ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 2 VATRA DORNEI, ca o instituție de prestigiu ce a format generații foarte bune de elevi.