FAPTELE MELE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA

12 octombrie 2018 – RAPORT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ

1. Titlul activității: ” FAPTELE MELE ȘI CONSECINȚELE ACESTORA!”

2. Programul din care face parte: Proiecte și Programe educative

3. Domeniul: Educație Juridică

4. Nivel de desfășurare: Gimnazial

5. Tipul activității: Activitate extrașcolară

6. Data: 12 octombrie 2018

7. Loc de desfășurare: Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei

8. Resurse umane: * Consilier educativ, înv.Forfotă Dorina
* Primprocuror Stanciu – Horean Ciprian – Laurențiu
* Director, prof.înv.primar,Dimitriu Claudia Anca
* Prof. Sandu Teodora
* Prof. Șutea Toma
* Prof. Hrecinic Ionela
* Prof. Lupașcu Cornelia

9. Grup țintă: elevii claselor a VIII-a

10. Scopul: Educarea tinerilor în spiritul respectului față de lege și al atitudinii civice.

11. Obiective:* cunoașterea noțiunilor de infracțiune, contravenție, răspundere penală și
contravențională, autor, complice, instigator;
* responsabilizarea elevilor în adoptarea unei atitudini comportamentale adecvate
vîrstei și relațiilor cu membrii mediului școlar;
* cunoașterea măsurilor educative applicate minorilor;
* consecințele influienței anturajului asupra comportamentului tinerilor;

12. Valorificarea activității: Publicarea materialelor pe blogul școlii

13. Impactul: Activitatea s-a dovedit a fi o lecție bogată în informații, interactivă, pe placul elevilor.

14. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Director, Consilier educativ,
Prof.Dimitriu Claudia Anca Înv. Forfotă Dorina

EDUCAȚIE JURIDICĂ
Conform protocolului Ministerului Educației Naționale cu Ministerul Justiției nr. 9698 /
20.07.2017 și respective nr.7 / 95993 di 20.07.2017, privind Educația juridică în școli, vineri,
12 octombrie 2018, s-a desfășurat, la Școala Gimnazial Nr.2 Vatra Dornei, activitatea ” Faptele mele și
consecințele acestora!”, activitate din programul Educației Juridice în Școli.

Activitatea a fost condusă de domnul primprocuror Stanciu – Horean Ciprian – Laurențiu de la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei.

La activitate au participat elevii claselor a VIII-a ( 52 elevi ) de la Școala Gimnazială Nr.2 Vatra
Dornei, 4 cadre didactice, directorul școlii și consilierul educativ de la școală.
În cadrul activității domnul primprocuror Stanciu – Horean Ciprian – Laurențiu a urmărit
înțelegerea de către elevi a aspectelor ce se întâlnesc în activitatea cotidiană cum ar fi:

* noțiunea de infracțiune, contravenție, răspundere penală și contravențională, autor, complice,
instigator;
* măsuri educative aplicate minorilor;
* influența anturajului asupra comportamentului tinerilor;
* modalități de prevenire și sancțiuni aplicabile celor ce săvârșesc infracțiuni;
* recomandări pentru prevenirea implicării minorilor în acte de violență;
* recomandări pentru gestionarea stărilor conflictuale care apar în mediul școlar;

Elevii au aflat că violența poate fi atât fizică cât și verbală și poate avea consecințe grave
declanșând traume fizice și emoționale. De asemenea au dat exemple de fapte săvârșite chiar de ei și au
constatat că unele atrag după sine responsabilitatea faptelor, ca participant sau ca martor și nu trebuie să
se lase influiențați de alții.

Participanții la activitatea interactivă au aflat care este rolul procurorului, al judecătorului și al
avocaților, despre noțiunea de Drept și Sistemul de Justiție, despre drepturile fundamentale și Convenția
privind Drepturile Copilului, despre organizarea justiției. Au aflat ce sunt legile, ce presupune un proces,
care sunt părțile implicate în process. Au aflat de asemenea ce reprezintă Constituția României.
Elevii au aflat că sunt aproape de vârsta când devin responsabili pentru faptele lor și trebuie să
gestioneze cu discernământ hotărârea de a acționa într-o situație ce poate avea consecințe neplăcute.

Atunci când ai înfăptuit o abatere nu mai ai dreptul să te complaci, să te lamentezi, să aștepți îndurare.
Consecințele neplăcute și deranjante, uneori dramatice, ne aparțin ca responsabilitate.
Informațiile au fost primite cu entuziasm, a fost inițiat un dialog conform temei. Activitatea a
facilitat accesul elevilor la cunoștințe elementare de drept, iar unii elevi și-au exprimat dorința de a urma
o carieră în domeniu.

Activitatea și-a atins scopul de a educa tinerii în spiritul respectului față de lege și al atitudinii
civice.

Prin explicații clare și cuvinte alese, prin exemple concrete din viața de zi cu zi, prin implicarea
directă a elevilor la discuții și susținere argumentată a unor păreri proprii, prin scoaterea în evidență a
urmărilor faptelor noastre, activitatea juridică dirijată de domnul primprocuror Stanciu – Horean Ciprian
– Laurențiu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei s-a dovedit a fi o lecție bogată în
informații, interactivă, pe placul elevilor.

Informatii de contact
Pentru informatii suplimentare secretariatul scolii va sta la dispozitie, de LUNI pana VINERI intre orele 8:00 - 16:00
  • Str. Unirii nr. 58 Vatra Dornei
  • 0230 371 534
  • scgen2vd@yahoo.com