LET’S DO IT, ROMANIA!

Grup ţintă: elevii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei
Coordonator: prof. Dincă Alina

Tema activităţii desfǎşurate:
Ziua Naţională de Curăţenie de sub egida Asociaţiei Viitorul În Zori (Let’s Do It, Romania!)
Obiective propuse:

 •  Deprinderea de a aduna selectiv gunoiul;
 • Încurajarea elevilor în găsirea de soluţii pentru rezolvarea problemelor legate de mediu, la nivel local
  şi naţional;
 • Conştientizarea şi asumarea responsabilităţii protejării mediului de către elevi, respectiv formarea
  unor abilităţi de protejare a mediului.

Data desfǎşurǎrii: 15.09.2018
Locul desfǎşurǎrii: Parcul Municipiului Vatra Dornei
Resurse umane: Cadre didactice: 8
Elevi: 95
Părinţi: 10
Resurse materiale: Saci pentru gunoi, mănuşi de protecţie

Activități desfășurate:

 •  Mobilizarea voluntarilor;
 • Obţinerea acordului părinţilor pentru voluntarii minori;
 • Prelucrarea normelor de siguranţă
 • Desfăşurarea activităţii de ecologizare.

Rezultate: – număr de saci cu gunoi
Evaluare: – fotografii, diplome

Director, Coordonator,
Prof. Dimitriu Claudia Anca Prof. Dincă Alina

Proces – verbal,

Încheiat astăzi, 15.09.2018, ca urmare a desfășurării activității – Ziua Naţională de Curăţenie de
sub egida Asociaţiei Viitorul În Zori (Let’s Do It, Romania!). Activitatea a avut drept scop antrenarea elevilor într-o acțiune de ecologizare și de responsabilizarei privind depozitarea deșeurilor în spații neautorizate. Proiectul s-a desfăşurat în spiritul ocrotirii mediului înconjurător, creşterea gradului de implicare a elevilor în găsirea de soluţii pentru rezolvarea problemelor legate de mediu. Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Întocmit, Prof. Dincă Alina

Informatii de contact
Pentru informatii suplimentare secretariatul scolii va sta la dispozitie, de LUNI pana VINERI intre orele 8:00 - 16:00
 • Str. Unirii nr. 58 Vatra Dornei
 • 0230 371 534
 • scgen2vd@yahoo.com